Termeni și condiții

Termeni generali

Termenii și condițiile de utilizare a site-ulu https://smart-hr.org (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul https://smart-hr.org (denumit în continuare “Site” și/sau “SMART-HR.ORG”), ori poate utiliza în orice mod servicii SMART HR oferite prin intermediul Site-ului (denumit în continuare “Servicii SMART HR”), și are valoarea unei convenții încheiate între Smart HR S.R.L. (denumită în continuare “SMART-HR.ORG”), în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului și de furnizor al Serviciilor SMART HR.ORG, și orice persoană care vizitează ori acceseaza Site-ul sau care doreste să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Servicii SMART-HR.ORG (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciilor SMART-HR.ORG, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Materialele și informațiile accesibile prin intermediul Site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitatilor prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, etc.) aparțin SMART-HR.ORG și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al SMART-HR.ORG. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei parți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu urmatoarele excepții:

  • este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informațiilor preluate este obligatorie, sub urmatoarea formă: (Sursă: SMART HR S.R.L. – https://smart-hr.org
  • sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, dupa cum urmează: “Informații furnizate prin amabilitatea SMART HR S.R.L.”.

SMART-HR.ORG își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute la adresa: str. Cernavodă, nr. 5-9, Cluj-Napoca, jud. Cluj cu specificația “În atenția SMART-HR.ORG, sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea SMART-HR.ORG, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii

SMART-HR.ORG nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. SMART-HR.ORG va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Cu toate acestea, SMART-HR.ORG nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe SMART-HR.ORG pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.

Pentru caz de forță majora, SMART-HR.ORG și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerata total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al SMART-HR.ORG, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa functionării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure pe SMART-HR.ORG și/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și impotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătura cu utilizarea serviciului SMART-HR.ORG sau orice alt aspect relaționat Serviciilor SMART-HR.ORG.

Nota de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal

Prin utilizarea serviciilor puse la dispozitie de către site vă exprimați în mod expres consimțământul că SMART-HR.ORG. să prelucreze, să stocheze și să transmită datele cu carcater personal furnizate de către dvs.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

SMART-HR.ORG are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Conditii sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului, prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a servicilor SMART-HR.ORG.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului și ale SMART-HR.ORG, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătura cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluționat de către instanța judecătorească română competența aflată în raza teritorială a municipiului Cluj-Napoca.