Managementul conflictului

"Pacea nu este absenta conflictului, este capacitatea de a gestiona conflictele prin mijloace pasnice"( R.
Redgan)

Sa intelegem semnificatia si rolul conflictelor;

Sa identificam punctele tari si ariile care trebuie imbunatatite in abilitatile interpersonale;

Sa identificam tipurile de conflicte si modalitatea de gestionare a acestora.

1. Ce este conflictul?

a) Definitia conflictului

b) Surse de conflict

c) Clasificarea conflictelor

2. Gestionarea conflictelor:

a) Ce este managementul conflictelor?

b) Conflictele afective / conflicte de fond

c) Stiluri de management al conflictelor

d) Strategie si procese privind managementul conflictelor

e) Tipurile de personalitate ( D-I-S-C) si abordarea conflictelor

3. Gestionarea conflictului intrapersonal ( tipuri de conflicte, consecinte, gestionare conflicte )

4. Gestionarea conflictelor interpersonale ( modelul conflictului, consecinte, negociere si solutionare conflicte )

5. Gestionarea conflictelor intragroup ( tipuri de grupuri, efectele conflictului, gestionare conflicte )

6. Gestionarea conflictelor intergroup

7. Rezolvarea creativa a conflictelor

Cursul va avea un caracter interactiv; vor alterna prezentarea conceptelor teoretice cu aplicarea lor in practica. Vom folosi metode diverse: prezentari, exercitii practice individuale sau pe echipe, role play, studii de caz, activitati filmate, instrumente psihologice.

Te-ar mai putea interesa si: